Fotosoutěž

Všechna pole jsou povinná. Obrázky musí být ve formátu JPG, JPEG nebo PNG. Velikost jednoho obrázku musí být nejméně 1MB. Současně lze nahrát obrázky do celkové výše 50MB.
Jméno:
Mail:
Souhlasím s využitím fotografií pro potřeby společností
Městské lesy Hradec Králové a Magistrát města Hradec
Králové a se zveřejněním jména autora.
Souhlas: